Sommeliers Selection 2019

Yazar: 10 Aralık 2019 ?arap

Sommeliers Selection 30 Kas?m ve 1 Aral?kta 2 gn olarak organize edilmi? bir ?arap tad?m etkinli?i. Gnlk 240? veya hafta sonu iin 360? vererek Tat ve Tan?? blmne kat?labiliyorsunuz. Byk bir balo salonu d?nn, elinizde kadehinizle...

devamı ...

?a??rtan Lezzetler - Beyo?lu - ?STANBUL

Yazar: 21 Haziran 2018 ?arap

12 Nisan'da Frans?z Saray?'nda Kayra taraf?ndan dzenlenen ?araptan Ba?a Yolculuk adl? keyifli ve profesyonel bir etkinli?e kat?lm??t?m. Etkinlikte Kayra'n?n farkl? ?araplar?n? tatma f?rsat?n?n yan?nda @levonbagis taraf?ndan dzenlenen ?a??rtan lezzetler temal? workshopa da kat?lma ?ans?n? yakalad?m.

devamı ...

Sofram?zdaki Oyuncaklar Atlyesi - Taksim - ?STANBUL

Yazar: 7 Nisan 2018 ?arap

17-18 ?ubat 2018 tarihlerinde The Marmara otelde dzenlenen y?l?n en kapsaml? ?arap etkinli?i olan Sommeliers Selection 2018e kat?lm??t?k. Tad?m haricinde gnn ilk etkinli?i olarak @levonbagis taraf?ndan dzenlenen Sofram?zdaki oyuncaklar konulu workshopa kat?ld?m.

devamı ...

Yaz Sarmas? (Summer Roll) Atlyesi ve ?arap

Yazar: 17 Ocak 2018 ?arap

Henz b?rak?n yaz?n gelmesini daha k??? bile tam anlam?yla ya?amaya ba?lamad?k. Yaz?n gelmesine henz ok zaman var ama yaza ynelik ?arap ile ilgili at??t?rmal?k tavsiyesi istiyorsan?z bu yaz?ya bir gz at?n diyoruz. Topa?ac? Kamu Cafe'de @kamucoffeeanddrink Serap Kahraman'?n @thecoolwine daveti zerine ?ef Chris James Maxwell'in @jc2themaxwell dzenledi?i summer roll yani yaz sarmas? yap?m? atlyesine kat?ld?m...

devamı ...

5 ?arap 5 Peynir Tad?m? - Galata- ?STANBUL

Yazar: 7 Mart 2017 ?arap

Pepo Galata'da Serap Kahraman'?n anlat?m?yla ncs yap?lan ?arap tad?m?na kat?ld?m. Asl?nda bu etkinlik klasik bir ?arap tad?m?ndan ok daha ok ?araba giri? ve tan??ma etkinli?iydi diyebilirim.

devamı ...

Kayra ?araplar? Dikey Tad?m Etkinli?i - ?i?li - ?STANBUL

Yazar: 6 Mart 2017 ?arap

Murat Mumcuo?lu'nun (@sarapatolyesi'nin) IWSA'da dzenledi?i dikey tad?m etkinli?ine kat?ld?m. Benim iin profesyonel dzeyde kat?ld???m ilk tad?m etkinli?iydi.

devamı ...

Anatolian Vineyards ?arap Okulu

Yazar: 27 Mayıs 2016 ?arap

22 Nisan ak?am? Konu?ankalemm'in davetiyle sertifikal? bir nolog olan Jean Luc ile ?arab?n nas?l tad?lmas? ile ilgili bir workshop gerekle?tirdik. Klasik ?arap tad?mlar?n?n aksine ...

devamı ...