YOLO Dnyas? iin Geri Say?m Ba?lad?!

Yazar: 1 Aralık 2016 Haber, Reklam

Ula??mda En Pratik Yol O! slogan? ile yola ?kan ve Uberin kar??la?t??? en gl rakip olan giri?im YOLO iin geri say?m ba?lad?. Dnyada oldu?u gibi lkemizde de yo?un ilgi gren ?ehir ii, konfor ve kaliteyi birle?tiren yolculuklar sa?layan platformlara bir yenisi daha ekleniyor. K?sa sre iinde hayat?m?zda farkl? bir yer edinmeyi hedefleyen giri?imin ad? YOLO.

devamı ...

Arelik Geri Dn?m Sanat ile Bulu?turuyor!

Yazar: 13 Kasım 2016 Haber, Reklam

Dnyaya Sayg?l?, Dnyada Sayg?n vizyonuna sahip Arelik geri dn?m konusunda fark?ndal?k sa?lamak amac?yla geti?imiz gnlerde ok zel bir sergiyi hayata geirdi ve geri dn?m sanat ile bulu?turdu...

devamı ...

Beef and Fish Dergisi Barbek Partisi - Harbiye - ?STANBUL

Yazar: 4 Temmuz 2016 Haber, Reklam

?stanbul'un fethi tarihine denk gelen 29 May?s'ta Beef and Fish dergisinin Hilton Oteli bahesinde dzenledi?i barbek partisine ikinci kez kat?ld?k. Masalar ve barbek ?zgaralar? konuklar gelmeden nce haz?rlanm??t?...

devamı ...

Max Burger Hakk?nda

Yazar: 30 Mayıs 2016 Haber, Reklam

Gerek lkemizde gerekse dnyada, d??ar? ?k?nca en ok tketilen yiyeceklerin ba??nda gelen hamburger konusunda inovatif ve kreatif yakla??mlar had safhada. Bu ba?lamda, dnyan?n hamburger devi McDonalds, Trkiyedeki lezzet d?knleri iin yepyeni bir rn ?kard?.

devamı ...

?pana Luxe Perfection Beyazlat?c? Di? Macunu yorumlar?m

Yazar: 18 Mart 2016 Haber, Reklam

Do?ru makyaj, dolgun kirpikler, bak?ml? bir cilt, hacimli salar En nemlisi de beyaz di?lerle sa?l?kl?, gzel bir glmseme! Bu yzden di? bak?m?na ve beyaz olmas?na...

devamı ...

Ipana Perfection ile Gl?n Gster

Yazar: 8 Şubat 2016 Haber, Reklam

Bembeyaz bir k?? geirdi?imiz ?u gnlerde di?lerimizin beyazl???ndan da dn vermemeliyiz. Bildi?iniz zere hepimiz gibi ben de di?lerimin beyazl???na ve kusursuzlu?una ok zen gsteriyorum. nk beyaz di?lerimizin sergilendi?i zgveni..

devamı ...

Glmsemeye dair ?a??rt?c? gerekler: Hangi glmseme ne anlama geliyor?

Yazar: 28 Aralık 2015 Haber, Reklam

Vcut dili kullan?m?n?n en belirgin zelliklerinden olan glmsemenin farkl? e?itleri, alt?nda farkl? anlamlar bar?nd?r?yor. T?pk? hissederek glmsemenin ve mutlu olmad???m?z halde glmsemenin kar??m?zdaki ki?iler taraf?ndan...

devamı ...

ama??r Y?kaman?n Keyifli Hali

Yazar: 21 Aralık 2015 Haber, Reklam

Ev i?leri aras?nda her han?m?n farkl? favorileri vard?r. Mesela kimi t yapmay? sever , baz?lar? ise yemek yapmay?. Sevdi?iniz i?lerin size verdi?i keyif ise bamba?kad?r ve terapik etkileri vard?r. Ba?ka dnyalara gider, hayaller kurar, gzel anlar? hat?rlar, planlar yapars?n?z...

devamı ...

?arj edilebilir di? f?ralar?na dair do?ru bilinen yanl??lar

Yazar: 29 Ekim 2015 Haber, Reklam

Manuel di? f?ras? ?arj edilebilir di? f?ras? kadar iyi temizler!

devamı ...

Gelecek Turizmde ile srdrlebilir turizmin gelece?ini yazacak yeni proje belli oldu!

Yazar: 16 Ekim 2015 Haber, Reklam

Seyahat ederken hepimiz gitti?imiz yrenin do?as?n?, kltrn hissetmek, el emeklerinden sat?n almak, yerel lezzetlerini tatmak isteriz. Eko turizm, k?rsal turizm, kltr turizmi, gastronomi turizmi gibi farkl? srdrlebilir turizm e?itleri ile hem biz farkl? deneyimler ya?ar?z hem de yerel halk?n ekonomisine katk?da bulunmu? oluruz...

devamı ...