Sensus Kurue?me - Kurue?me - ?STANBUL

Yazar: 12 Aralık 2020 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Sensusun Kurue?me ?ubesine s?n?rs?z ?arap ve pizza mensn tatmak amac?yla ilk kez gittim. Mekn?n yeri deniz grmese de deniz k?y?s?na ok yak?n. Ana caddede bulunmad??? iin ilk bak??ta gznze arpmayabilir. ? alan e?itli ?araplarla...

devamı ...

Trattoria Serenzo - Gayrettepe - ?STANBUL

Yazar: 31 Aralık 2016 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Gayrettepede Florence Nightingale hastanesine ve eski Ali Sami Yen Stadyumuna ok yak?n konumda yer alan Trattoria Serenzo, ?talyan mutfa??n?n ba?ar?l? temsilcilerinden. A?lal? 2 seneyi gemesine ra?men, bugne kadar nas?l ke?fetmemi?im hayret do?rusu

devamı ...