Hatay'da Ne Nerede Yenir?

Yazar: 6 Mart 2020 Yurtii Geziler

Ocak 2020 de yapt???m?z 4 gnlk Hatay gezisinin zetidir...

devamı ...

Gastronomi Trendleri Bulu?mas? 2020

Yazar: 23 Ocak 2020 Gastronomi

Gastronomi Trendleri Bulu?mas?n?n drdncs kesi?imler temas? ile Frans?z Saray?nda yap?ld?. 2020 Le Cordon Bleunun (LCB) kurulu?unun 125. y?l? da oldu?u iin zel bir men-?arap e?le?mesi de haz?rlanm??t?.

devamı ...

Gastromasa Konferans? 2019

Yazar: 30 Aralık 2019 Gastronomi

Gastromasa gastronomi konferans?n?n be?incisi bu y?l Hali Kongre Merkezinde dzenlendi. ?lham konulu bu etkinli?e e?itli lkelerden kat?lan 21 ?ef, ilham? temel alarak kendi yemek yapma tarzlar?ndan, lokantalar?ndan...

devamı ...

Brewmaster's Table

Yazar: 15 Aralık 2019 Gastronomi

Geti?imiz hafta Brewmaster Philip Green anlat?m? ve Brewmaster yard?mc?s? Sibel A?kgz Trke ve teknik deste?iyle "Brewmaster's Table" etkinli?ine kat?ld?k. Etkinlik, bence ?stanbul'un en ilgi ekici konumu olan Bomontiada The Populist'te gerekle?ti. Neden ilgi ekici? Eski Bomonti bira fabrikas? olan tesis...

devamı ...

Sommeliers Selection 2019

Yazar: 10 Aralık 2019 ?arap

Sommeliers Selection 30 Kas?m ve 1 Aral?kta 2 gn olarak organize edilmi? bir ?arap tad?m etkinli?i. Gnlk 240? veya hafta sonu iin 360? vererek Tat ve Tan?? blmne kat?labiliyorsunuz. Byk bir balo salonu d?nn, elinizde kadehinizle...

devamı ...

Antre Gourmet Peynir Tad?m?

Yazar: 28 Kasım 2019 Gastronomi

Restoran Haftas? etkinlikleri kapsam?nda, Levon Ba????n anlat?m? e?li?inde kk apl? bir peynir tad?m etkinli?ine kat?ld?m. Yakla??k 20 y?ld?r Cihangirde at?klar? kk dkknlar? ile gastronomik anlamda byk i?ler yapan iki orta??n i?letmesi Antre Gourmetde...

devamı ...

Sirha ?stanbul - 2019

Yazar: 18 Kasım 2019 Gastronomi

Bu y?l be?inci kez kat?ld???m S?RHAda gastronomik a?dan yine keyifli etkinlikler vard?. S?RHA 2019 kapsam?nda Gastronometro bu y?l ba?l?k alt?nda etkinlikler haz?rlam??t?

devamı ...

GastronoMetro'da Mythos Gecesi

Yazar: 29 Temmuz 2019 Gastronomi

S?cak bir Temmuz ak?am?nda gn bat?rmak iin @gastronometro daveti zerine gastronomi ssnde topland?k. Metro market nl Yunan bira markas? Mythosu art?k ...

devamı ...

Le Cordon Bleu Portakal Soslu rdek ve Dacquoise Armut Atlyesi

Yazar: 12 Şubat 2019 Gastronomi

zye?in niversitesinde Le Cordon Bleu ?eflerinin yapt??? bir atlye al??mas?na kat?ld?m. al??ma kapsam?nda iki yeme?in haz?rlan???n? izledik.

devamı ...

Alfredo Taboada Semineri (Gastronometro)

Yazar: 30 Ocak 2019 Gastronomi

Modern mutfak teknikleri ve dnya mutfak trendleri konusunda ?ef Alfredo Taboada taraf?ndan verilen bir seminere kat?ld?m.

devamı ...