Sommeliers Selection 2019

Yazar: 10 Aralık 2019 ?arap

Sommeliers Selection 30 Kas?m ve 1 Aral?kta 2 gn olarak organize edilmi? bir ?arap tad?m etkinli?i. Gnlk 240? veya hafta sonu iin 360? vererek Tat ve Tan?? blmne kat?labiliyorsunuz. Byk bir balo salonu d?nn, elinizde kadehinizle...

devamı ...

Bar?? Mercan ile Scotch Viski Tad?m? (Richmond ?stanbul)

Yazar: 25 Eylül 2019 Gastronomi

Viski, ?imdiye kadar pek be?enmedi?im iin uzak kald???m bir iki olmu?tur. Birka kez tad?na bakt???mda da pek ho?lanmam??t?m. Tabi bunlar bilinli de?il rastgele tad?mlard?. Kapsaml? bir viski tad?m?n?n yap?laca??n? ?renince bu ikiyle samimiyetimi ilerletmek ad?na kat?lmay?..

devamı ...

Restaurant Mabou - Asmal?mescit - ?STANBUL

Yazar: 5 Eylül 2019 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Eski Picante'nin oldu?u yere a?lan mekna bir ?len vakti u?rad?k. ?le mens kapsam?nda haz?rlad?klar? meny sipari? ettik. Ayr?ca...

devamı ...

Sofram?zdaki Oyuncaklar Atlyesi - Taksim - ?STANBUL

Yazar: 7 Nisan 2018 ?arap

17-18 ?ubat 2018 tarihlerinde The Marmara otelde dzenlenen y?l?n en kapsaml? ?arap etkinli?i olan Sommeliers Selection 2018e kat?lm??t?k. Tad?m haricinde gnn ilk etkinli?i olarak @levonbagis taraf?ndan dzenlenen Sofram?zdaki oyuncaklar konulu workshopa kat?ld?m.

devamı ...

Yemeni Restaurant - Taksim - ?STANBUL

Yazar: 9 Eylül 2017 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Yemeni Restaurant, e?itli etnik mutfaklar?n bol oldu?u Fatih ilesinde F?nd?kzade semtinde Millet Caddesi zerinde yer al?yor. Biz de Yemen mutfa??n? ilk kez deneyimlemek zere buran?n yolunu tuttuk

devamı ...

Garlic Restaurant & Bar - Gm?suyu - ?STANBUL

Yazar: 28 Ağustos 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

Y?llar?n klasik mekan? Gezi ?stanbul kendini geli?tirip, yenileyerek geti?imiz May?s ay?nda itibaren yeniden faaliyete ba?lad?. Brasserie konseptinin yan? s?ra st kat?nda at?klar? Garlic adl? restoran ile de iddial? olmaya al???yorlar.

devamı ...

Pera Thai - ?i?hane - ?STANBUL

Yazar: 24 Haziran 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Bu ?len KanGuruda??m ile bulu?up Thai mutfa??n? deneyelim dedik. Ba?lang?lardan Hindistan cevizli k?zarm?? kalamar ald?k. Yan?nda karides pate sosuyla gelen bu lezzeti olduka be?endik...

devamı ...

Ayaspa?a Rus Lokantas? - Taksim - ?STANBUL

Yazar: 26 Ocak 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Tarihi Ayaspa?a Rus Lokantas?'nda uzun sren tadilat bitti ve nihayet geti?imiz hafta tekrar a?ld?. Eski halini bilmiyorum ama okudu?um eski yorumlarda lezzetin art?s?ndan ve dekorasyonun eksilerinden bahsediliyordu. Grd?m kadar?yla evrim geirmi?. Albenisi yksek bir mekan haline gelmi?. Mekan?n tarihesine k?saca bakacak olursak; 1943 y?l?nda Macar Judith Kreschanovsky ve Beyaz Rus e?i Boris Ivanovich Kreschanovsky taraf?ndan a?lan bir tarihi yerden sz ediyoruz. Buras? Beyo?lu'nun en eski Rus lokantalar?ndan....

devamı ...