Kar??ma Sen - Cankurtaran - ?STANBUL

Yazar: 21 Kasım 2014 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Kar??ma Sen dediler, tamam dedik niye kar??al?m ki? ??in ehli olduklar? belli, tavsiyeler vgler hakikaten az bile. Gzel anlar?n gzel an?lara dn?ece?i bir geceyi ba?latt?k yine. Kar??ma Sen nas?l kurulmu?tu? Eski ?stanbul ya?am?nda yer etmi? bir kent ?esi daha; y?llard?r, Ah?rkap? sahilinde Kar??ma Sen Meyhanesi olarak grmeye al??t???m?z mekan, yenilenerek eski kimli?ine yeniden kavu?tu... ?enyuva Sahil Gazinosunun yks esasen 1938 y?l?na takvimleniyor....

devamı ...