Celtic Irish Pub - Asmal?mescit - ?STANBUL

Yazar: 17 Mart 2020 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Beyo?lunda yenileme dnemi sona erdikten sonra hizmete a?lan Narmanl? Han avlusunda ay kadar nce a?lan Celtic Irish Pub grkemli bir mekn olmu?...

devamı ...

Brewmaster's Table

Yazar: 15 Aralık 2019 Gastronomi

Geti?imiz hafta Brewmaster Philip Green anlat?m? ve Brewmaster yard?mc?s? Sibel A?kgz Trke ve teknik deste?iyle "Brewmaster's Table" etkinli?ine kat?ld?k. Etkinlik, bence ?stanbul'un en ilgi ekici konumu olan Bomontiada The Populist'te gerekle?ti. Neden ilgi ekici? Eski Bomonti bira fabrikas? olan tesis...

devamı ...

Dudu Mutfak - Ka? - ANTALYA

Yazar: 24 Ekim 2019 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Ka? civar?na yapt???m birka gnlk seyahat s?ras?nda Ka?a iki kez geldim. Ak?am yeme?i iin tercih etti?im yerlerden biri de Dudu Mutfak oldu. Ka? meydan?n?n...

devamı ...

Draft Gastropub'ta Craft Bira Peynir E?le?mesi

Yazar: 4 Ağustos 2019 Gastronomi

S?cak yaz ak?amlar?n?n ilk akla gelen serinleticilerinden biri olan biran?n peynir ile e?le?tirilece?i bir etkinli?in yap?ld???n? duydu?umda epey merakland?m.

devamı ...

GastronoMetro'da Mythos Gecesi

Yazar: 29 Temmuz 2019 Gastronomi

S?cak bir Temmuz ak?am?nda gn bat?rmak iin @gastronometro daveti zerine gastronomi ssnde topland?k. Metro market nl Yunan bira markas? Mythosu art?k ...

devamı ...

Biran?n ve Gazozun Tarihi - ?i?li - ?STANBUL

Yazar: 18 Haziran 2018 Gastronomi

@akademiayna'da @yankimurat'?n anlat?m?yla bira ve gazozun tarihi konulu yo?un anlat?ml? bir seminere kat?ld?m. Burada edindi?im bilgileri zet bir ?ekilde sizinle payla?mak istiyorum.

devamı ...

Stil Sahibi Tad?mlar (Bira Kltr) - Etiler - ?STANBUL

Yazar: 31 Ocak 2017 Gastronomi

Geti?imiz senenin son ay?nda yap?lan bu ilgin bira ve stil sahibi tad?m, Akmerkez Kings Club'ta gerekle?ti. Tad?m?n ilgin yan? Erkek stiline dair bir anlat?m?n ve slayt gsterimlerinin yap?lmas?yd?...

devamı ...

TB?KOK Bira Tad?m Etkinli?i - Erenky - ?STANBUL

Yazar: 29 Ocak 2017 Gastronomi

Trkiye Bira Koleksiyoneleri Kulb (TB?KOK) taraf?ndan Erenky Draft Pub'da yap?lan Tad?m 5'e davetliydik. KanGurular ad?na #fuattadimdagari ve #kanzuk olarak kat?l?m gsterdik.

devamı ...