Day Day Pastanesi - Fatih - ?STANBUL

Yazar: 28 Ekim 2019 Restoranlar (ye Yorumlar?)

1969 y?l?nda kurulmu? olan @daydaypastanesi ?stanbul Beyaz?t ar??kap? ?k???na yak?n konumuyla rahatl?kla bulabilece?iniz bir lokasyonda. Tarihi zel lezzetlerin ?lk sahibi Ermeni Levon usta...

devamı ...

Sur Bal?k Restaurant - Sarayburnu - ?STANBUL

Yazar: 15 Ekim 2017 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Sur Bal?k Avanos Kapadokyada bir, Ankara ankayada bir ve ?stanbulda Sarayburnu, Hali, Cihangir, Arnavutky olmak zere drt ?ubesiyle bal?k ve deniz rnleriyle bizlere hizmet veren bir kurulu?...

devamı ...

Deraliye Restaurant - Sultanahmet - ?STANBUL

Yazar: 30 Haziran 2016 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

?stanbulun turistik yerlerinden olan Sultanahmette Osmanl? mutfa??n? bizlere sunan mekan olduka sade ve ??k bir ?ekilde tasarlanm?? olup kategorisinde hakk?n? lay?k?yla yerine getiren bir i?letme...

devamı ...

Fatih Sarmac?s? - Fatih - ?STANBUL

Yazar: 25 Haziran 2016 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Fatih sarmas? bu... Ad?n? bulundu?u semtten ya da bir ba?ka syleme gre ?stanbulun fatihi, Fatih Sultan Mehmetten alan bu tatl?lar?n yani nereden baksan?z 500 y?la yak?n bir gemi?leri var...

devamı ...

Gnbirlik Asya Mutfa?? Tad?m?

Yazar: 13 Kasım 2015 Semt ?karmalar?

Hep ayn? ?eyleri yemekten s?k?lman?n sonucu geti?imiz gn ok bilinmeyen dnya mutfaklar?n? ke?fe ?kal?m dedik. ?lk dura??m?z Malezya mutfa?? oldu. Nur Muhammad Malezya Restaurant ?ehrin ( belki de lkenin ) tek Malezya lokantas?.

devamı ...

Forsa Bal?k Restaurant - Samatya - ?STANBUL

Yazar: 22 Ekim 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

KanGurular 1. Y?ldnmmz, 30 Eyll ak?am? Samatya Forsa Bal?k Restaurant'ta kutlad?k. Sahibi Feridun Bey bu ak?ama zel bize gzel bir men haz?rlam??. Gzel bir hava, gzel bir ak?am, gzel insanlarla...

devamı ...

Akdeniz Hatay Sofras? - Aksaray - ?STANBUL

Yazar: 5 Temmuz 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

?ftar etkinli?i yapmak amac?yla Bar?? beyin daveti zerine Kangurular olarak Akdeniz Hatay Sofras?nda bulunduk. Bu etkinlik tam manas?yla Kangurular Etkinli?i oldu.

devamı ...

Barba Vasilis - Balat - ?STANBUL

Yazar: 18 Şubat 2015 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Arkada??m bugn meyhaneye gidelim dedi?inde uzun zamand?r akl?mda olan bu mekana gidelim dedim. Barba Vasilis Balat'ta Kadir Has niversitesi s?ras?nda Troya Hotel 'in giri? kat?na a?lm?? kk bir Rum meyhanesi. Meyhanenin sahibi Vasilis bey m?terileriyle bizzat ilgileniyor. Cuma ak?am? Saat 20:00 gibi masalar dolmaya ba?lad?. Cuma ve Cumartesi olduka yo?un olabiliyor mekan olduka ufak oldu?u iin yer bulamayabilirsiniz. Mekana girer girmez hemen meze dolab?na yneldik. Vasilis Bey'den biraz tavsiye alarak seimlerimizi

devamı ...

Pandeli Restaurant - Eminn - ?STANBUL

Yazar: 1 Aralık 2014 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Pandeli Restaurant'?na girince, ilk nce tarihe yolculu?a ba?l?yorsunuz. 3 salondan olu?an lokantan?n her taraf? ?znik inileriyle kapl?. Sanki ini mzesindesiniz. Eminn ve M?s?r ar??s?n?n grltsnden uzak, mekan?n kendine has havas?na kap?l?yorsunuz. M?s?r ar??s?n?n d?? cephesi restore edildi?i iin, n camdan grlen Galata kprs ve deniz manzaras? ?uan gzkmyor. n s?n?rlar? a?m?? Pandeli, zaman?nda bir ok devlet adam?n? a??rlam??. Duvarlarda bir ok nlnn kendi el yaz?yla yazd??? te?ekkr yaz?lar? var. Atatrknde hem genlik, hem de Pa?a olduktan sonra, bir ok defa u?rak yeri olan Pandeli lokantas?, ayn? havay? soluyarak yemek yemek imkan?n? sa?l?yor....

devamı ...

Akdeniz Hatay Sofras? - Fatih - ?STANBUL

Yazar: 24 Kasım 2014 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

KanGurular 2014 y?l?n?n enleri listesinde En iyi a?k bfe kahvalt? veren i?letme olarak lanse etti?imiz mekan?n tespitinin do?rulu?unu yerinde bir kez daha topluca grmek ad?na mekandayd?k. Gzel bir etkinlik oldu. Hatay'?n yresel lezzetlerinin e?itlili?ini (71 e?it) grdk. Lezzetlerini tadabilme kifayetimiz lsnde tatt?k. Mekan?n Cumartesi ve Pazar gnleri verdi?i a?k bfe kahvalt?s?n?n e?it say?s? ayn? de?il. Hafta ii ve Cumartesi

devamı ...