Beykoz Izgara Bal?k - Beykoz - ?STANBUL

Yazar: 25 Ocak 2017 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Daha nce Beykoz Gezimiz s?ras?nda grup olarak u?rad???m?z mekana, geenlerde bir hafta sonu ailecek ziyaret ettik. Mekana girmeden bal?k mostras? ile kar??la??yorsunuz, buradan diledi?iniz...

devamı ...

Beykoz Gezisi

Yazar: 30 Ekim 2016 Yurtii Geziler

Beykoz, ?stanbul Anadolu Yakas?n?n, Bo?az'a ve Karadeniz'e k?y?s? olan ve iinden tane dere geen yemye?il bir ilesi. Yerle?imin genelde gneyde olmas?, bu blgenin bakir ve fazla bozulmamas?na fayda sa?lam?? fakat 3. Bo?az Kprs ile bu durum fazlas?yla de?i?ebilir, byk olas?l?kla da de?i?ecek. Anadolu yakas?nda ikamet edenlerin bile...

devamı ...

?kinci Bahar - Kanl?ca - ?STANBUL

Yazar: 30 Mart 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Sosyal medyadan takip etti?im, gelmek istedi?im fakat bir trl f?rsat bulamad???m bir mekand?, ?kinci Bahar. Cuma gnk bahar havas?, ?kinci Bahar'a gelmemize vesile oldu. Mekan, Kanl?ca ?skelesinin hemen kar??s?ndaki sokakta yer al?yor. Restoran?n nne geldi?imizde, Erdo?an bey, "Bize mi geldiniz?" diyerek arac?m?z? hemen al?p mekan?n nne kendisi park etti. Merdivenlerden ?k?nca...

devamı ...