Restaurant Mabou - Asmal?mescit - ?STANBUL

Yazar: 5 Eylül 2019 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Eski Picante'nin oldu?u yere a?lan mekna bir ?len vakti u?rad?k. ?le mens kapsam?nda haz?rlad?klar? meny sipari? ettik. Ayr?ca...

devamı ...

Katina Meze Evi - Cihangir - ?STANBUL

Yazar: 8 Nisan 2019 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Cihangir'in ara sokaklar?ndan birinde henz be? ayd?r faaliyette olan kk ve ?irin bir mekan buras?.

devamı ...

Finn Karaky - Karaky - ?STANBUL

Yazar: 1 Mart 2016 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Karaky'n yeni mekanlar?ndan Finn'i denemek iin bir ?le vaktini tercih ettik...

devamı ...

Forsa Bal?k Restaurant - Samatya - ?STANBUL

Yazar: 22 Ekim 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

KanGurular 1. Y?ldnmmz, 30 Eyll ak?am? Samatya Forsa Bal?k Restaurant'ta kutlad?k. Sahibi Feridun Bey bu ak?ama zel bize gzel bir men haz?rlam??. Gzel bir hava, gzel bir ak?am, gzel insanlarla...

devamı ...

akmak Kahvalt? Salonu - Be?ikta? - ?STANBUL

Yazar: 25 Haziran 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Be?ikta?'?n me?hur kahvalt?c?lar?ndan biri olan akmak Kahvalt? Salonu'nu, KanGuru arkada?lar?m?zla bulu?tu?umuz nokta olmas? dolay?s?yla deneme imkan?m oldu. Fiyatlar? uygun fakat ara sokak mekan? iin bence ok da ucuz de?il....

devamı ...

Pera Thai - ?i?hane - ?STANBUL

Yazar: 24 Haziran 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Bu ?len KanGuruda??m ile bulu?up Thai mutfa??n? deneyelim dedik. Ba?lang?lardan Hindistan cevizli k?zarm?? kalamar ald?k. Yan?nda karides pate sosuyla gelen bu lezzeti olduka be?endik...

devamı ...

?kinci Bahar - Kanl?ca - ?STANBUL

Yazar: 30 Mart 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Sosyal medyadan takip etti?im, gelmek istedi?im fakat bir trl f?rsat bulamad???m bir mekand?, ?kinci Bahar. Cuma gnk bahar havas?, ?kinci Bahar'a gelmemize vesile oldu. Mekan, Kanl?ca ?skelesinin hemen kar??s?ndaki sokakta yer al?yor. Restoran?n nne geldi?imizde, Erdo?an bey, "Bize mi geldiniz?" diyerek arac?m?z? hemen al?p mekan?n nne kendisi park etti. Merdivenlerden ?k?nca...

devamı ...

Atelier Real Food (The Ritz-Carlton) - Elmada? - ?STANBUL

Yazar: 15 Şubat 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Ritz Carlton Hotel restaurantlar?ndan biri olan Atelier Real Food, Zomato'nun biz foodielere sundu?u ek vas?tas?yla tan??t???m bir mekan. Buraya ne zaman gidelim diye d?nrken daha nce roasted brunch'?n? denemi? Erdi K. arkada??m?z?n tavsiyesiyle bir pazar mekana geldik. Brunch, pazar gnleri 12:00-15:00 saatleri aras? sunuluyor. Cam kenar?na yak?n gzel bir masay? rezerve etmi?ler. Manzara, Ritz Carlton'?n...

devamı ...

Ankara Sereserpe Kftecisi - Bostanc? - ?STANBUL

Yazar: 4 Şubat 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Ad?n? 06 Kftecisi olarak s?ka duydu?um ve ?uan ki ad? Sereserpe Kftecisi olan mekan?, ailecek ziyaret ettik. Mekan?n yerini navigasyonla tam tespit etmeme ra?men tabela vs. olmad??? iin telefon ile aramak durumunda kald?m. Me?er tam nnde duruyormu?um :) Sonu olarak yeri Bostanc? kav?a??ndan Bostanc?'ya do?ru inerken hemen sa?da grece?iniz Valibey Kebap'?n yan?. Konsepti bildi?im iin ?a??rmad???m servis ?ekline, e?im olduka ?a??rd?. Hemen ah?ap masaya ka??t bir rt geliyor, orta k?sma ilave bir ka??t daha geliyor. Oraya her e?it ye?illik, domates,turp, ?zgara domates geliyor ve bir limon stne boca ediliyor.

devamı ...

Ayaspa?a Rus Lokantas? - Taksim - ?STANBUL

Yazar: 26 Ocak 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Tarihi Ayaspa?a Rus Lokantas?'nda uzun sren tadilat bitti ve nihayet geti?imiz hafta tekrar a?ld?. Eski halini bilmiyorum ama okudu?um eski yorumlarda lezzetin art?s?ndan ve dekorasyonun eksilerinden bahsediliyordu. Grd?m kadar?yla evrim geirmi?. Albenisi yksek bir mekan haline gelmi?. Mekan?n tarihesine k?saca bakacak olursak; 1943 y?l?nda Macar Judith Kreschanovsky ve Beyaz Rus e?i Boris Ivanovich Kreschanovsky taraf?ndan a?lan bir tarihi yerden sz ediyoruz. Buras? Beyo?lu'nun en eski Rus lokantalar?ndan....

devamı ...