Karakym - Karaky - ?STANBUL

Yazar: 14 Eylül 2021 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Karaky ?imdiki gibi popler bir semt olmadan 20 y?l kadar nce kendi halinde, birka esnaf lokantas?n?n ve tek tk kafelerin bulundu?u eski ve bak?ms?z bir semtti.

devamı ...

Mutfak Dili Ev Yemekleri - Karaky - ?STANBUL - Kapand?

Yazar: 5 Kasım 2019 Restoranlar (ye Yorumlar?)

?stanbulda hem zgn hem de eski bir lokanta bulmak kolay i? de?il. o?u mekn?n ancak birka ay dayanabildi?i ticari hayata Mutfak Dili 22 y?ld?r devam ediyor. Per?embe Pazar?n?n gzden uzak bir ara soka??nda bulunan ancak mdavimleri...

devamı ...

Mutfak Dili'nin Sahibi Hayguhi Dallaryan ile Rportaj

Yazar: 31 Ekim 2019 Rportajlar

Mtevaz? mutfa??nda yarat?c? lezzetler haz?rlayan Hayguhi Han?m ile k?sa bir sohbet yapt?k...

devamı ...

Havan'dan By Beff Gourmet - Sar?yer - ?STANBUL

Yazar: 29 Kasım 2016 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Sar?yer ilesine ba?l? Emirgan semtinin yeni mekanlar?ndan olan Havandan by Beff Gourmet Pazar gnleri hari her gn saat 19.00 a kadar a?k ...

devamı ...

Dn Moda - Moda - ?STANBUL

Yazar: 27 Kasım 2016 Restoranlar (ye Yorumlar?)

zgn dekorasyona ve ambiyansa sahip, sa?l?kl? malzemelerle haz?rlanm?? tabaklar sunan mekanlar, Modada bir bir yerlerini al?yor. Anadolu yakas?nda oturan m?teriler olarak biz bu durumdan ok memnunuz. Modaya gitti?imizde art?k hangi mekan? tercih edece?iz, nerede ne yemek yiyece?iz...

devamı ...

Kanaat Lokantas? - skdar - ?STANBUL

Yazar: 28 Haziran 2016 Restoranlar (ye Yorumlar?)

Kanaat Lokantas?'nda iftar yapmak, Anadolu yakas? ve skdar iin bir riteldir asl?nda. Anadolu yakas? dutluk iken bu lokanta vard?. Yani 1933'ten beri Trk ve Osmanl? Mutfa??n?n ba?ar?l? lezzetlerini sunan bir mekan....

devamı ...

Hevuka - Beyo?lu - ?STANBUL

Yazar: 10 Nisan 2016 Restoranlar (ye Yorumlar?)

?i?hane'nin ara sokaklar?ndan birinde bir k?eba??nda yer alan mekan kk ama samimi. Has Karadenizli bir arkada? var yetkili olarak, mer Bey...

devamı ...

Hamur Do?al - Levent - ?STANBUL

Yazar: 18 Şubat 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

Geen hafta KanGurular olarak Banu han?m?n davetlisiydik. Levent gibi plazalar?n, AVM ve i? merkezlerinin ykseldi?i bir yerde ev yemekleri yani evde yap?l?yor ve yeniliyormu? gibi yemekler yap?yor. Kendisinin be?enmedi?i yeme?i menye koymuyor. M?teriler istedi?inde baz? yemekleri de mensne ekliyor. Garanti binas?n?n arka taraf?nda kk bir yerde hizmet veriyor. M?teri kitlesi genel olarak plazalarda al??an ve fast-food yemeyi tercih etmeyen ki?iler. Banu han?m mevsimine gre ve yresel rnleri kullanan bir i?letmeci.

devamı ...