Garlic Restaurant & Bar - Gm?suyu - ?STANBUL

Yazar: 28 Ağustos 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

Y?llar?n klasik mekan? Gezi ?stanbul kendini geli?tirip, yenileyerek geti?imiz May?s ay?nda itibaren yeniden faaliyete ba?lad?. Brasserie konseptinin yan? s?ra st kat?nda at?klar? Garlic adl? restoran ile de iddial? olmaya al???yorlar.

devamı ...

Palivor iftli?i - Ortaky - ?STANBUL

Yazar: 10 Haziran 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

KanGurular grubu olarak bir pazar sabah?, Haldun Bey'in nazik daveti ile Palivor Ni?anta?? Ma?azas?'n? ziyaret ettik. Haldun Bey, Chaine des Rotisseurs taraf?ndan ?valye unvan?yla dllendirilmi? gerek bir gurme. Zaten kahvalt?da bize sundu?u rnler de bu damak zevkinin yans?malar?yd?...

devamı ...

?kinci Bahar - Kanl?ca - ?STANBUL

Yazar: 30 Mart 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Sosyal medyadan takip etti?im, gelmek istedi?im fakat bir trl f?rsat bulamad???m bir mekand?, ?kinci Bahar. Cuma gnk bahar havas?, ?kinci Bahar'a gelmemize vesile oldu. Mekan, Kanl?ca ?skelesinin hemen kar??s?ndaki sokakta yer al?yor. Restoran?n nne geldi?imizde, Erdo?an bey, "Bize mi geldiniz?" diyerek arac?m?z? hemen al?p mekan?n nne kendisi park etti. Merdivenlerden ?k?nca...

devamı ...

Asitane Restaurant - Edirnekap? - ?STANBUL

Yazar: 20 Şubat 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

Asitane, sektrden farkl? gruplar? a??rarak, 2015 y?l?nda mensne ilave etmek istedi?i lezzetleri tatt?r?p, gr?lerimizi, anket formlar?n? doldurarak belirtmemizi istedi. Bu de?erli davete, KanGurular grubunu da a??rarak bizi onore ettiler. Nazik davetleri iin ncelikle te?ekkr ederim. O dnemin tarifleri ve lezzetleri belli fakat bu lezzetlerin...

devamı ...

La Madamoiselle - Florya - ?STANBUL

Yazar: 8 Şubat 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

Florya'da bulunan La Madamoiselle Butik & Kafe'ye, pazar kahvalt?s? iin KanGurular olarak davet edildik. Mekan, Florya'n?n sessiz, sakin bir blgesinde, baheli bir villa, kafe ve buti?e dn?trlerek kurulmu?. Bahesi zellikle iyi havalarda harika zaman geirebilece?iniz gzellikte. Taze iekler, keyifle sallanaca??n?z bir sal?ncak ve ferforje oturma gruplar? var. Birinci kat, bir sr objelerle sslenmi? kafe kat?. Bir st katta ise butik bulunuyor. Kafe ve Butik'ten be?endi?iniz obje veya k?yafetleri sat?n alabiliyorsunuz. Mekan? biraz inceledikten sonra kahvalt?m?z serpme olarak masalara servis edildi.

devamı ...

Et Mekan Steakhouse - Kk aml?ca - ?STANBUL

Yazar: 29 Ocak 2015 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

Bir KanGurular tad?m etkinli?i ile tan?ma f?rsat? buldu?um mekan, nargile kafe ve steakhouse olarak 2 i?letmeden olu?uyor. Biraz arada kalmalar?na kar??n, ferah ve geni? bir mekan. T?k?? t?k?? olmayan masa dizili?i, mekan? in?a ederken mevcuttaki a?alar?n dekor olarak kullan?lmas? ok ho? olmu?. ncelikle fme taba?? ve salata ile ba?layan servisi, ara s?cak olarak ?stiridye mantar?, soslu zeri ka?arl? patl?can takip etti. Biraz solukland?ktan sonra, dana lokum geldi, ok iyi pi?irilmi? ii sulu yumu?ac?k ve ba?ar?l? bir lezzetti. Daha sonra

devamı ...

Ayaspa?a Rus Lokantas? - Taksim - ?STANBUL

Yazar: 26 Ocak 2015 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Tarihi Ayaspa?a Rus Lokantas?'nda uzun sren tadilat bitti ve nihayet geti?imiz hafta tekrar a?ld?. Eski halini bilmiyorum ama okudu?um eski yorumlarda lezzetin art?s?ndan ve dekorasyonun eksilerinden bahsediliyordu. Grd?m kadar?yla evrim geirmi?. Albenisi yksek bir mekan haline gelmi?. Mekan?n tarihesine k?saca bakacak olursak; 1943 y?l?nda Macar Judith Kreschanovsky ve Beyaz Rus e?i Boris Ivanovich Kreschanovsky taraf?ndan a?lan bir tarihi yerden sz ediyoruz. Buras? Beyo?lu'nun en eski Rus lokantalar?ndan....

devamı ...

Akdeniz Hatay Sofras? - Fatih - ?STANBUL

Yazar: 24 Kasım 2014 Restoranlar (Davet Yorumlar?)

KanGurular 2014 y?l?n?n enleri listesinde En iyi a?k bfe kahvalt? veren i?letme olarak lanse etti?imiz mekan?n tespitinin do?rulu?unu yerinde bir kez daha topluca grmek ad?na mekandayd?k. Gzel bir etkinlik oldu. Hatay'?n yresel lezzetlerinin e?itlili?ini (71 e?it) grdk. Lezzetlerini tadabilme kifayetimiz lsnde tatt?k. Mekan?n Cumartesi ve Pazar gnleri verdi?i a?k bfe kahvalt?s?n?n e?it say?s? ayn? de?il. Hafta ii ve Cumartesi

devamı ...

Et Inn Kebap & Steak - Sahray?cedid - ?STANBUL

Yazar: 15 Ekim 2014 Restoranlar (Grup Yorumlar?)

Sahray?cedid'in ferah ve ??k, kebap ayn? zamanda steak house konseptli restaurant?na Mekanist dostlarla bulu?mak iin gittik. ?lk giri?ten itibaren yak?n bir ilgiyle kar??lan?yorsunuz ve ??k byk etkileyici salonu ve baheyi grd?nzde etkileniyorsunuz. Her yer bak?ml? ve her ?ey d?nlm?. ocuk oyun odalar? ok iddial?. o?u yeme?i deneyebilmek iin ara s?cak ve ana yemeklerden azar azar getirilmesini rica ettik. nden tereya?, tulum peyniri, ezme, tur?u ve balon pide servis edildi...

devamı ...